Co je Chironova astroterapie?

Jde o naši autorskou metodu (Petra Postupová – Hana Homolková), kterou jsme začali provozovat pro širší klientelu od 24. 8. 2005. Jedná se o spojení astrologie s určitou terapeutickou technikou. Metoda se specializuje na čištění bloků, daných napěťovými oblastmi individuálního horoskopu, pod jejichž vlivem se opakovaně dostáváme do životních krizí. Tyto disharmonické oblasti představují různé druhy dezorientace, životní těžkosti, útrapy, omezení,vztahové zádrhely, zdravotní problémy, produkují napětí, konflikty, nestabilitu, nejistotu, překážky,ztráty, provokují svými projevy.

Chironova astroterapie čistí tyto bloky, jejichž příčina často vězí v dávné minulosti, zcela zásadním způsobem, postihujícím veškeré kořeny dané disharmonie (např. zdravotní, vztahové, profesní) a vše, co se k dané tematice vztahuje. Odstraňuje závazky způsobené magií. Vyčistění příslušných krizových oblastí umožňuje objevit a rozvinout vrozené schopnosti na daleko hlubší úrovni, zmírnit extrémy. Poskytuje možnost korigovat nesprávné postoje a změnit ustrnulé navyklé modely myšlení a jednání,napravit omyly karmické minulosti, jež nám brání v proudění tvůrčí energie a následně plnohodnotném životě. Je cestou osobního růstu a rozvoje.

Chiron je planetou vládnoucí čistění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest. Touto metodou lze pracovat i na dálku s klienty z různých koutů naší republiky či jakékoliv jiné země podrobnější informace naleznete v odkazu
Jak probíhá čištění v praxi"