Jak probíhá čištění Chironovou astroterapií v praxi?

Chironova astroterapie se skládá ze dvou částí:

V první etapě vypracuje p. Postupová (astrologie) písemné podklady pro konkrétní čistění na základě individuálního horoskopu (tzv. radixu) dané osoby, k jehož sestavení je nutno znát datum, přesný čas a místo narození. Tím je sestaven jakýsi SKENER karmického zatížení v době narození, kdy se formují veškeré vlivy, které budou tuto osobu celoživotně provázet.

Druhou částí se stává samotné čistění u p. Homolkové (léčebná terapie) touto metodou. Po vyčistění karmických vlivů naznačených osobním horoskopem nastává příznivá změna v prožívání příslušných životních okolností, životní úkoly se zvládají lehčeji či jsou zmírňovány jejich následky, nastává odklon od některých negativních postojů, vedoucích opakovaně k životním krizím či zdravotní problematice. Lidé jsou po celou dobu čistění vedeni tak, aby vše zvládli. Často pak říkají, že neví, jak je to možné, ale že jsou najednou klidní, nebo že vše snáší s větším nadhledem, jsou objektivnější. Také volají mnozí, kterým se mění od základu celý jejich život (pochopitelně k dobrému) a oni se nestačí ani divit Vše co chtěli udělat a neměli k tomu sílu, se pak stalo v krátkém čase skutečností.

Důležité pro všechny potenciální zájemce o tuto terapii je třeba si uvědomit, že bez vlastního přičinění nemůže tato metoda zaručit stoprocentní účinek. Je také však třeba vědět, že změny, které v životě po čištění touto metodou mohou nastat, nemusí vždy být, a to zejména zpočátku, zcela podle vašich představ. Pro ty z vás, kteří nechtějí nic pro zlepšení svého stavu udělat a čekají, že za ně bude vše uděláno, tato metoda není vhodná. Naopak ti, kteří jsou otevřeni změnám, jež jim přinesou vytoužené výsledky, chuť do nového života, příliv tvůrčí energie,vitalitu – ti posléze zjistí, že nikdy není na nic pozdě a hlavně, že to jde a funguje to. Vám všem tato metoda pomůže změnit život.

Doporučení pro klienty, kteří na sobě chtějí komplexněji pracovat aby došli k rychlejšímu uvědomění, mohou zvolit cestu osobní astrologické konzultace (výklad horoskopu), případně  vypracování písemného osobního horoskopu. Po dlouholetých zkušenostech, kdy tuto metodu provádíme, velmi doporučujeme. Tyto služby jsou však již zpoplatněny dle www.postupova.cz v odkazu Poradenství – Konzultace a analýzy.

 

Terapie na dálku

V případě, že se provádí terapie na dálku, jsou podklady pro čištění vypracované astroložkou paní Postupovou zaslány emailem terapeutce paní Homolkové i příslušnému klientovi spolu s údaji o výši částky k úhradě a číslem bankovního účtu. 

O začátku zahájení terapie je zaslána klientovi SMS zpráva dle předem dohodnutého termínu. Terapie na dálku pak probíhá stejným způsobem, jako když je klient účasten osobně. Po skončení terapie se vše, co je tématem čištění vypisuje pod jednotlivými body a je přeposláno v osobní složce klientovi spolu s údaji o výši částky k úhradě a číslem bankovního účtu buď emailem nebo poštou.

Dalším krokem je telefonní rozhovor ze strany terapeutky, jehož prostřednictvím jsou klientovi předány podrobnější informace o průběhu čištění, jednotlivých bodech a mohou být rovněž zodpovězeny jeho případné dotazy.