Čištění srovnávacího partnerského horoskopu

(synastrie)

Chironova partnerská astroterapie

Chironovou astroterapií lze rovněž velmi dobře čistit karmickou zátěž v partnerských vztazích.

Co je to synastrie?

Srovnávací horoskop(synastrie) - planety jednoho horoskopu se vloží do horoskopu druhého a vyhodnocují se veškeré kvality a aspekty planet navzájem, čímž zjistíme, jaký vliv mají planety v horoskopu jedné osoby na planety horoskopu druhé osoby. Tyto vzájemné vztahy mezi planetami a prvky dvou horoskopů mohou být neutrální harmonické (principy mezi sebou spolupracují, harmonicky se doplňují) či disharmonické (principy stojí vůči sobě v krizovém, nepříznivém vztahu). Srovnávací partnerský horoskop tak umožňuje rozpoznat harmonické a disharmonické stránky

Srovnávací horoskop ukazuje oblasti, v nichž se spolu dvě osoby shodují nebo se naopak neshodují, což vytváří směs různých úrovní porozumění či neporozumění. Vzájemné harmonické aspekty v horoskopu partnerů vnášejí soulad do duality mysli, ukazují, jak se dva lidé vzájemně učí a pomáhají si. Disharmonické aspekty mezi partnery pak značí řadu lekcí na mnoha úrovních, kterým musejí oba čelit. Ukazují na různé úrovně nedorozumění, napětí, krizi. Konflikt se často stává zdrojem osvícení, nicméně příliš mnoho konfliktů může harmonii zcela zničit. A právě tyto problematické stránky daného vztahu jsou předmětem čistění naší metodou.

Chironova partnerská astroterapie čistí tyto vzájemné napěťové aspekty (vzájemná karmická zatížení) mezi dvěma osobami v rámci srovnávacího horoskopu. Vyčistění vzájemné disharmonie umožňuje zpracovat danou vztahovou problematiku na mimořádně hluboké úrovni, kdy karmická zátěž s ní spojená vyplouvá na povrch a my máme mnohem větší šanci nastolit rovnováhu v daném partnerském (nebo jakémkoliv osobním vztahu, např. s rodiči, dětmi, bývalými životními druhy apod.). Vyčistění příslušné synastrie nám rovněž může poskytnout sílu vztah ukončit, pokud jej již delší čas pociťujeme jako neuspokojivý či frustrující, případně se vyrovnat s bolestnými zkušenostmi spojenými s rozpadem daného vztahu, manželství, ztrátou milované bytosti apod.

Zkušenosti nám ukazují, že se ve velmi krátké době mění postoje lidí, kteří tímto čistěním procházejí v chování vůči sobě. Jsou zde případy, kdy se jim otevírají více srdeční centra a dochází k většímu pochopení, toleranci, naslouchání i odpuštění. Ale jsou zde i případy, kdy po čištění dochází k tzv. sejmutí růžových brýlí a klienti dělají zásadní změny ve svých rozhodnutích. Velice důležité je to, že i když jsou výsledky různorodé, klienti je vnímají velice pozitivně a jsou nakonec rádi, že tímto čištěním mohli projít.

Rozdíl v čištění mezi osobním horoskopem a synastriemi Chironovou astroterapií spočívá v tom, že v případě čištění osobního horoskopu vše probíhá tak, abyste zvládli úkoly a karmické zátěže v této inkarnaci.

Jestliže se rozhodnete pro čištění synastrií, vše se čistí mezi účastníky za všechny jejich společné životy. Proto tento druh čištění jde více do hloubky a dokáže změnit postoje účastníků.

Cílem partnerské Chironovy astroterapie je zkvalitnit naše partnerské a mezilidské vztahy, nastolit v nich více harmonie. Je cestou k vytvoření plnohodnotných vztahů.

 

 

Co mám udělat, když chci absolvovat Chironovu partnerskou astroterapii?

1. Pro vlastní čištění je potřeba nejprve vypracovat (právě tak jako pro osobní astroterapii) astrologické podklady, které si objednáte:  na č. tel.: 371 421 081 nebo mobilu 721 312 745 - Petra Postupová

Cena za vypracování astrologických partnerských podkladů na základě vzájemných disharmonických aspektů pro jednoho z partnerů se pohybuje v rozmezí 700 – 900,- Kč bez výkladu. Zde se současně domluvíme na termínu jejich vyzvednutí i na tom, zda budete mít případně zájem i o výklad vašeho partnerského horoskopu (není nutný k čištění, ale pomůže k uvědomění a pochopení vzájemných vazeb). Osobní konzultace (výklad) pak cenově odpovídá jejímu rozsahu, na kterém se domluvíme osobně. Je možné vypracovat i písemný materiál – partnerský horoskop.

Pro vypracování astrologických podkladů na základě srovnávacího horoskopu je zapotřebí znát datum, místo a přesný čas narození obou partnerů. Pokud neznáte přesný čas narození partnera, nemůžete jej zjistit (případně svůj čas) a přesto jste odhodláni čistění s touto osobou absolvovat, je  možné zpracovat tyto podklady pouze na základě data narození. Naše duchovní vedení, jejímž prostřednictvím tuto metodu můžeme provozovat nás ujistilo, že v případech, kdy nelze tyto údaje již dodatečně zjistit, je ochotno pracovat tak, aby i u tohoto klienta proběhlo čistění na stejné úrovni jako když jsou tyto údaje známy. Má to však jeden háček pro ty, kteří by toho chtěli zneužít: jelikož vše probíhá především na duchovní úrovni, je tato kontrola o pravdivosti předána právě duchovnímu vedení této metody.

Podmínkou zahájení práce na vašich astrologických materiálech je potvrzená objednávka na čistění u Hany Homolkové

2. V časové návaznosti (kterou si spolu domluvíme) se pak objednáte na vlastní čištění
u paní Homolkové, na č. mobilu 773 669 527.

Cena za čistění je individuální (podle náročnosti) a pohybuje se pro jednoho z partnerů v rozsahu 1000 – 1200,- Kč. K vlastnímu čistění je vhodné vědět, že vše probíhá na mimořádně hluboké úrovni a jeho délka činí cca 1,5 - 2 hodiny.

 

Druh čistění

Partnerský (osobní) vztah je možné čistit jednostranně (pouze od jednoho partnera k druhému) nebo oboustranně, kdy se čistí veškeré vzájemné disharmonické aspekty dané synastrie ze strany obou partnerů.
Chcete-li mít tento vztah čištěn pouze jednostranně, nemusíte mít souhlas druhého účastníka. Souhlas druhého účastníka je třeba jen v případě oboustranného čištění.

 

Doporučení

Je vhodné nejprve absolvovat čistění osobního horoskopu, protože základní individuální horoskop předurčuje nejenom naše povahové rysy, ale i celoživotní dispozice pro partnerský život, které mohou být více harmonické či disharmonické. Osobní horoskop tak dává předpoklady k podobnému typu chování ve vztahu k určitým osobám ve všech typech našich osobních vztahů. Právě tak má každý z nás předurčen určitý typ partnerů, ke kterým je přitahován (s podobnou osobností i povahovými rysy, včetně všech potenciálních krizových předpokladů). A právě tyto příslušné disharmonické dispozice individuálního horoskopu jsou předmětem čištění.

Pokud  si dáme čistit srovnávací horoskop s určitou osobou, uvolníme  sice do značné míry karmickou zátěž s touto jednotlivou bytostí, avšak předpoklady k opakovaným problémům, konfliktům, krizovým zážitkům obecně v partnerských vztazích případně vztazích s dětmi, rodiči apod.), dané napěťovými dispozicemi vztahových oblastí našeho osobního horoskopu zůstávají nadále v plné působnosti.